About this site:

This site is created for current and former
residents of Bongabon, Nueva Ecija.  Here we
can communicate, exchange news and stories,
and keep up to date about events and
happenings.

Communications from here hopefully will
facilitate some kind of awareness about what's
happening in Bongabon, the town itself, and
her constituents.  Interest is high to those who
have left and calls somewhere else their home
now.  

Helping each other is the ultimate motive
behind this endeavor.  
Brief History of Bongabon:

The zealous Augustinian Missionaries who preached the good news in Pampanga and eventually
evangelized the entire province extended their outposts at an early period into what is now the Province
of Nueva Ecija by following the Rio Grande dela Pampanga. Thus, Santol (present day Barangay
Santor in Bongabon) was established in 1659 and later in 1760 Bongabon was named as a town and
parish under the patronage of St. Francis of Assissi.

Whenever a stranger happens to take a look around Bongabon, his attention will easily be attracted by
an enclosure of a brick wall just beside the town plaza similar to that of the walled city of Manila, and
that within those walls still remain the mute reminiscence of the stately Spanish domination.

BONGABON was the first capital of Nueva Ecija and that brick walls were the remains of the first
provincial capitol of Nueva Ecija. Just like any other Spanish pueblos at that time, Bongabon was ruled
by a "Capitan" synonymous to that of the Mayor today. The Catholic religion and the high esteem for
women are the two important influences, Spain has inculcated into the hearts of the people not only in
Bongabon but all over the Philippines.
Home page
About this site
Picture page
School Pictures
Add your place on Bongabon map
Click to blog page
ALAMAT NG BONGABON

Courtesy of Florencio Vilar

Noong panahon ng Kastila, ang ating bayan ay isa pang magubat na lugar at kakaunti pa ang mga
taong naninirahan. Ang tanging libangan ng mga tao ay ang mag "nganga" o ngumuya ng pinaghalong
dahon ng ikmo (pepper leaves), apog (lime powder), at bunga (betel nut). Kaya naman ang ating lugar
noon ay maraming tanim na "bunga".

Isang araw, may dalawang Kastila na nakasakay sa kabayo ang napadaan sa grupo ng tao na
nanunungkit ng bunga. Ang pakay ng dalawang Kastila ay maglista ng pangalan ng mga lugar na
kanilang madadaanan. Pinili nila ang may edad na babae para makasiguro sila na tiyak ang magiging
sagot nito sa kanilang itatanong. Akala ng matandang babae ay tinatanong kung ano ang sinusungkit
nila kaya siya ay napasagot ng "Bunga Among" (ang tawag sa pari noong araw ay Among). Akala
naman ng Kastila tagalista eh "Bungabong". Kaya napangalan ang ating lugar ng Bungabong
hanggang sa malaon ay naging Bongabong at sa paglakad ng panahon ay naalis na ang "g" sa dulo at
naging Bongabon na at nanatili na hanggang ngayon.
 


Paalala: Ang isang Alamat ay kathang isip ng tao na napagsalin-salin mula sa ating mga ninuno.
BONGABON MARCH

Composed by Felipe V. Vilar

I
Bongabon, Bongabon bayang matahimik
Bongabon, Bongabon, kadluan ng tamis
Mga anak niyaʼy nagsisikap, na ang
Bayan ay umunlad.
Dalawin at inyong masdan
Ang pag- unlad nitong bayan
II
Halinaʼt pagmasdan mga halamanan
Tumanaʼt bukirin pawang binubungkal
Lahat kamiʼy nagtatanim
Nang dumami ang pagkain
Halikayo at tanawin
Maganda naming bukirin
III
Tayo na sa bukid at mangagsiawit
At ating pagmasdan ang kasaganaan
Magkaisa at magyakap
Tayong lahat ay magsikap
Na ang Bongaboʼy tumanyag
Buong bansang Pilipinas.
BAYAN NG BONGABON